Antiek Willem de 3e bureau

Restauratie antiek Willem de 3e Bureau

De Restauratie antiek Willem de 3e Bureau is een hele mooie opdracht. Deze meubelen zijn zo mooi opgebouwd dat het een plezier is eraan te mogen werken. Zeker als je bedenkt met welke beperkte middelen dit werd gemaakt.

Het gaat hier om een Antiek wortelnoten zogenaamd Willem 3 bureau. De klant heeft dit bureau 68 jaar geleden van haar eerste spaargeld gekocht voor 25 gulden.

Zij benaderde mij om te vragen of ik het weer in goede staat kon terug brengen,het laken was vergaan en de scharnieren waren kapot. 

Zo gezegd zo gedaan, mee naar mijn atelier en voorzichtig helemaal gedemonteerd. Tijdens het demonteren zag ik al hoe uniek dit meubel was.

Restauratie antiek Willem de 3e bureau

Ik begon met zoeken naar het laken. Via mijn stoffeerder in Italië iets gevonden dat er heel erg op leek. Door de Corona duurde het helaas ruim 2 maanden voor dat het hier was. In de tussen tijd ging ik zoeken naar een bedrijf die mij kon helpen aan het repareren van de scharnieren. Een van de scharnieren was gebroken. Het unieke aan dit scharnier was dat in het scharnier de maker gegraveerd stond.

Bij een fijn metaal bedrijf in Eersel deze vond het een uitdaging om zoiets in 3-D te frezen. Daar was ik heel erg blij mee natuurlijk. Immers ik wil de meest originele staat die haalbaar is.

In de tussen tijd het hele bureau gedemonteerd. Alle bestaande lijm verbindingen waren vergaan en de politoerlaag was vergeeld, alles schoon gemaakt en opnieuw gelijmd nu met vislijm. Het voordeel van vislijm is dat het enorm sterk is. De politoer met afbijt behandeld en schoon gespoeld met water en staalwol na behandeld,daarna licht gebeitst en 6 lagen politoer gegeven.

De cliënt was er erg blij mee,en met de foto reportage kunt u zien wat de restauratie inhield.

Wie was Willem de Derde?

Willem Alexander Paul Frederik Lodewijk (Brussel, 19 februari 1817 – Apeldoorn, 23 november 1890), Prins van Oranje-Nassau, was koning der Nederlanden en groothertog van Luxemburg van 17 maart 1849 tot zijn dood in 1890. Hij was ook hertog van Limburg van 1849 tot de opheffing van het hertogdom in 1866. Willem was de zoon van koning Willem II en koningin Anna Paulowna. Na de troonsafstand van Willem I in 1840 werd hij de prins van Oranje. Na de dood van zijn vader volgde hij hem op als koning der Nederlanden.

Willem trouwde in 1839 met zijn volle nicht prinses Sophie van Wurtemberg. Zij kregen drie zonen, die allemaal eerder stierven dan hun vader: Willem, Maurits en Alexander. Na de dood van zijn vrouw hertrouwde hij in 1879 met prinses Emma van Waldeck-Pyrmont. Zij kregen één dochter, Wilhelmina, die hem opvolgde.

In november 1848, vier maanden voor zijn troonsbestijging, was zeer tegen zijn zin een ingrijpende grondwetsherziening doorgevoerd, die de macht van de koning aanzienlijk beperkte. Hij weigerde in eerste instantie om onder de nieuwe grondwet koning te worden, maar schikte zich uiteindelijk in zijn lot. Zijn onvermogen om iets aan de nieuwe grondwet te veranderen droeg eraan bij dat Nederland zich onder zijn koningschap ontwikkelde tot een parlementaire democratie. Mede vanwege zijn beperkte macht heeft hij niet veel bijgedragen aan de staatkundige inrichting van het koninkrijk. Zoals zijn biograaf Dik van der Meulen het samenvatte: “Willems voornaamste staatkundige verdienste was de eerste Nederlandse koning te zijn in een land dat door anderen werd bestuurd”

Bekijk ook de restauratie van een antieke schaaktafel